Wat is coaching

Globalbalance > Wat is coaching

Wat verstaan wij onder coaching?

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag en zijn of haar potentieel helpt mobiliseren voor een maximale prestatie door middel van:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.

Kenmerken van coaching

Waar hechten wij waarde aan:
• Er is sprake van een gelijkwaardige relatie tussen coach en coachee.
• Het gaat om faciliteren van leren, (in plaats van instrueren of onderwijzen); dit houdt in dat de wens van de coachee een belangrijke rol speelt en de coach de katalysator is van het proces van de coachee.
• De eigen kracht(bronnen) van de coachee worden aangeboord, evenals zijn eigen verantwoordelijkheid; de coachee veroorzaakt uiteindelijk zijn eigen verandering.
• Coaching is gericht op het bereiken van doelen (toekomst) in plaats van het analyseren van problemen (verleden), of het diagnosticeren.
• Coachen is gericht op de persoon, de mens en zijn potentie, in plaats van op een aandoening, een diagnose of een probleem.
• Coachen is gericht op ontwikkeling en groei en zowel op helen als op versterken.
• Coachen gebeurt methodisch: met inzet van diverse methoden en technieken

Hoe werkt coaching?

Als coach helpen wij bij het stellen van doelen en bij het behalen ervan. Wij stellen veel vragen waardoor de coachee zelf helder krijgt wat voor hem/haar het beste is.

Aan het eind van de intake wordt een doel gesteld aan de hand van de wens van de coachee.

Dan wordt ook meteen een schatting gemaakt van de aantal bijeenkomsten die nodig zijn om dat doel te bereiken. Onze manier van werken is kort, to the point, krachtig en resultaatgericht.

Hoe lang duurt het coachingstraject?

De doelen zijn meestal tussen de 4 en 6 gesprekken (van een uur of anderhalf uur) behaald.

Waar vinden de gesprekken plaats?

Afhankelijk van de wens van de coachee vinden de gesprekken op het werk plaats of extern (zelfs in de buitenlucht mogelijk)