Misie & Visie

Globalbalance > Misie & Visie

Leren door te doen

Oefenen in de praktijk, reflecteren, feedback geven en ontvangen staan in onze ontwikkeltrajecten centraal. Onze trainingen zijn praktijkgericht: leren door te oefenen. Onze trainers en coaches creëren een veilige en vertrouwde omgeving waar iedereen zich kwetsbaar durven opstellen. Middels verschillende interventies zoals training, oefening, coaching en intervisiebijeenkomsten zorgen we ervoor dat iedere professional in wat voor organisatie dan ook zich blijft doorontwikkelen en het geleerde wordt geborgd in de organisatie.

Samenwerken met Global Balance staat voor…

  • Een plezierig en veilig leef- en werkklimaat
  • Heldere, haalbare en inspirerende doelen
  • Kwaliteit, flexibiliteit en kracht
  • Praktische en bewezen methoden
  • Verbinden van cliënt, medewerker en organisatie
  • Co-creatie en nauwe samenwerking met uw organisatie