Het traject

Globalbalance > Het traject

Kennismaking coach trajectKennismaking

Omdat een wederzijdse “klik” bij een coachtraject essentieel is om goede resultaten te behalen, beginnen we altijd met een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Eén van onze coaches zal contact met u opnemen en gaat hierbij samen met u uw coachvraag verhelderen. Hierbij lichten wij tevens toe op welke manier wij u kunnen helpen.

Als tijdens dit kennismakingsgesprek blijkt dat er geen “klik” is of dat er een andere reden is om niet te starten, dan kost dit gesprek niets. Als we besluiten een coaching traject te starten verlengen we het gesprek en is dit meteen de eerste sessie, de intake.


Het coach contract

Intake en contract

 

 

Tijdens de intake bespreken we de coachvraag, de duur en de kosten van het traject. We spreken onderling een aantal gedragsregels af en maken werkafspraken over de manier van verslaglegging en het maken van huiswerkopdrachten. Al deze informatie vermelden we in een contract.

We tekenen beide dit contract en indien er een opdrachtgever is, tekent deze ook. Uitgangspunten voor elk traject zijn wederzijdse inspanningsverplichting, gelijkwaardigheid en respect.


De coaching sessie

Coaching sessies

 

 

Onze aanpak is Persoonlijk en Resultaatgericht. De duur van een coachtraject is afhankelijk van de coachvraag. De afspraken hierover staan in het contract. Mocht uiteindelijk blijken dat er meer sessies nodig zijn dan vooraf ingeschat, dan kunnen hierover nieuwe afspraken gemaakt worden.

De sessies duren gemiddeld anderhalf uur en zullen meestal eens per twee weken plaatsvinden. In de periode tussen de gesprekken gaat u met nieuwe inzichten in de praktijk aan de slag en maakt u eventueel meegegeven huiswerkopdrachten, die we in het volgende gesprek gezamenlijk bespreken.

We gaan er vanuit dat er geen standaardoplossingen zijn. Tijdens een coaching gesprek stemmen wij onze aanpak daarom af op uw problematiek. Wij bieden een luisterend oor, zijn betrokken en proberen u te helpen tot nieuwe inzichten te komen. Dit doen wij door actief te luisteren, spiegelen, reflecteren en confronteren. Het doel is om een bewustwording- en veranderproces bij u op gang te brengen. Openheid en Vertrouwen zijn belangrijke pijlers hierbij.


Coaching evaluatie

Evaluatie

 

 

Tijdens het coachtraject blijven we voortdurend de voortgang in de gaten houden. Dit doen we door regelmatig te evalueren. Indien er sprake is van een andere opdrachtgever dan uzelf (bijvoorbeeld een werkgever of een zorgverlener) en we hebben afgesproken dat deze op de hoogte gehouden wordt van de voortgang, kan er halverwege een tussentijdse evaluatie gepland worden.

Wanneer uw doel bereikt hebt, of voldoende stappen hebt gezet en alleen verder kunt, dan ronden we het coachtraject af. De laatste sessie zal in het teken staan van de evaluatie. Hierin worden de behaalde resultaten besproken en worden eventueel afspraken gemaakt over de door u nog te nemen acties na afloop.